Sandaang Salaysay

Apat na Alamat ng Ilog Pasig

Mula sa El Filibusterismo ni Jose Rizal ang mga maririnig niyong kuwento. Pinamagatang Leyendas o Mga Alamat ang Ikatlong Kabanata ng nobelang nabanggit. Ito ay mula sa dalawang bersyong nasa Project Gutenberg - ang bersyong Espanyol na inilimbag noong 1891 at ang Reign of Greed na isinalin ni Charles Derbyshire noong 1912 - heto ang pinaikling salin sa Filipino ni Paolo Ven B. Paculan at babasahin para sa atin ni John Dave C. Andrada.

Listen to these next