Sandaang Salaysay

Dalawang Alamat ng Paglikha

Saan nga ba nagmula ang mundo? Depende kung sino ang tatanungin mo. Ang maririnig ninyo ngayon ay dalawa sa maraming sagot ng mga Pilipino. Salin ni Sumita Telan mula sa Philippine Folk Tales ni Mabel Cook Cole at Fay-Cooper Cole na nailathala noong 1916 at matatagpuan sa Gutenberg.Org. Heto ang Dalawang Alamat ng Paglikha na babasahin ni Dingdong Guerrero. Kuwento kabilang sa Sandaang Salaysay, handog sa inyo ng Arete at Ateneo de Manila Basic Education! Para sa mga gabay sa pag-aaral: https://arete.ateneo.edu/connect/dalawang-alamat-ng-paglikha Pakinggan sa Spotify: https://open.spotify.com/show/0vGM8I5G8UpRBRh2yVdmIj

Listen to these next