Sandaang Salaysay

This series provides, via a podcast format, classic Filipino folk tales for young audiences. The goal of this podcast is to expose young people to our Filipino oral and literary heritage, in a way that is engaging and accessible. Brought to you by Areté and Ateneo de Manila Basic Education.

All Articles


Pulo ng Digmaan: Alamat ng Pulo Apo

The Areté Editorial Team

Ang kwento natin ngayon PULO NG DIGMAAN: ALAMAT NG PULO APO mula sa librong Ang Babaeng Nahulog Mula sa Langit at Iba Pang Kuwenton-bayan na isinalaysay ni Maria Elena Paterno, salin sa Filipino ni Rene O. Villanueva at babasahin para sa atin ni Brian Sy.

Bakit Matagal Ang Sundo Ko?

The Areté Editorial Team

Ang kwento natin ngayon Bakit Matagal Ang Sundo Ko? na isinulat ni Kristine Canon at babasahin para sa atin nina Ven Vinluan at Lulu Quijano.

The Light of the Fly

The Areté Editorial Team

Today’s podcast story is called “The Light of The Fly”, obtained from the book, Philippine Folklore Stories by John Maurice Miller, and read by Frederick V. Tomas.

Ang Pitong Tanga

The Areté Editorial Team

Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang “Ang Pitong Tanga” mula sa mga Kuwento ni Lola Basyang na isinulat ni Severino Reyes, muling isinalaysay ni Christine S. Bellen at babasahin ni nina Adrianne Ungriano, Ivy Baggao, D Cortezano, RJ Adarlo, Nilo Beriarmente, John Robert Yam, Duane Ligot, Justine Santos at Jethro Nibaten.

Alamat ng Puto-Bumbong

The Areté Editorial Team

Lahat tayo ay dumanas na nang iba't-ibang klase ng pagsubok. Patunay na rito ang dumaang taon at ang pandemyang dala nito. Marami ang nawalan ng trabaho, maraming pamilya ang nawalay sa isa't isa, at marahil bawat isa sa atin ay may kakilalang nagkasakit at pumanaw. Ang nag daang taon ay naging aral at paalala sa ating lahat upang mapahalagahan ang mga importanteng aspeto na ating buhay: kalusugan, pamilya, at kalikasan.

The Sultan With A Heart of Stone

The Areté Editorial Team

Today’s podcast story is called “The Sultan With A Heart of Stone”, obtained from the book, A Child’s Treasury of Philippine Christmas Stories published by Tahanan Books, written by Lin A. Flores and Anette Flores Garcia, and will be read aloud by Missy Maramara.

Buking si Santa

The Areté Editorial Team

Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang “Buking si Santa!” halaw sa The Night Before Christmas ni Clement Clarke Moore at mula sa librong, 12 Kuwentong Pamasko na inilathala ng Tahanan Books, isinulat ni Rene O. Villanueva at babasahin ni Guelan Valera Luarca.

The Poor Man Who Became King

The Areté Editorial Team

Our story today, “The Poor Man Who Became King”, comes from the book, A Child’s Treasury of Philippine Christmas Stories published by Tahanan Books, written by Lin A. Flores and Anette Flores Garcia, and will be read aloud by Fr. Joaquin Jose Mari C. Sumpaico III, S.J.

Why Cocks have Combs on their Head

The Areté Editorial Team

One does not usually associate chickens with vanity. This tale tells us the self-conscious origins of the flightless bird's appearance. Today’s story comes from the book entitled Philippine Popular Tales by Dean S. Fansler, and will be read aloud by Paul T. Gamboa.

Ang Gamugamo at Ang Liwanag

The Areté Editorial Team

Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang “Ang Gamugamo at Ang Liwanag”sipi mula sa Mi Primer Recuerdo: Fragmento de mis Memorias ni Jose Rizal. Isinalin sa Ingles ni Encarnacion Alzona para sa Jose Rizal National Historical Commission at isinalin naman sa Filipino ni Paolo Ven B. Paculan, at binasa ni Ronan B. Capinding.

Ang Anting-anting ni Manuelito

The Areté Editorial Team

Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang “Ang Anting-anting ni Manuelito” mula sa “The Anting-Anting of Manuelito” na lumabas sa Philippine Folklore Stories ni John Maurice Miller , na isinalin sa Filipino ni Paolo Ven B. Paculan at binasa ni John Carlo A. Bunsay.

Why the Cow’s Skin is Loose on the Neck

The Areté Editorial Team

Today’s podcast story is called “Why the Cow’s Skin is Loose on the Neck”, obtained from the Philippine Popular Tales by Dean S. Fansler, and read by Ma. Rossana Z. Maglalang.

Kung Paano Yumaman si Jackyo

The Areté Editorial Team

Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang “Kung Paano Yumamang si Jackyo” ay mula sa Philippine Folk-Tales nina Clara Kern Bayliss, Berton L. Maxfield, W. H. Millington, Fletcher Gardner, at Laura Watson Benedict, na isinalin ni Airalyn Gara at babasahin ni Jonathan B. Paculan.

The Lost Necklace

The Areté Editorial Team

Today’s podcast story is called“The Story of Our Fingers”, obtained from the book, from Filipino Popular Tales by Dean S. Fansler, and read by Francis Arthur O. San Jose.

The Story of Our Fingers

The Areté Editorial Team

Today’s podcast story is called “The Story of Our Fingers”, obtained from the book Philippine Popular Tales by Dean S. Fansler, and read by Mir D. Lucas.

Ang Pinagmulan ng Lamok

The Areté Editorial Team

Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang “Ang Pinagmulan ng Lamok” mula librong Panitikang Filipino: Pampanahong Electroniko ni Jose A. Arrogante na ilinathala ng National Bookstore. Muling isinalaysay ni Paolo Ven B. Paculan at babasahin ni Elizabeth S. Alindogan.

Ang Alamat ng Palay

The Areté Editorial Team

Ang Unang Unggoy

The Areté Editorial Team

Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang “Ang Unang Unggoy” mula sa Philippine Popular Tales ni Dean Fansler, na isinalin mula sa Ingles ni Melvin A. Apo at babasahin ni Sumita V. Telan.

Sagacious Marcela

The Areté Editorial Team

Today’s podcast story is entitled “Sagacious Marcela”, obtained from the book Philippine Popular Tales by Dean S. Fansler. The story will be read by Juan Lorenzo Flojo.

Ang Paglalakbay ni Juan

The Areté Editorial Team

Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang “Ang mga Paglalakbay ni Juan” mula sa Philippine Folk Tales ni Mabel Cook Cole, na isinalin ni Melvin Apo at babasahin naman ni Jesus Joseph D. Ignacio.

The Sun and the Moon

The Areté Editorial Team

Today’s podcast story is “The Sun and the Moon”, from Philippine Popular Tales by Dean S. Fansler, to be read by Jose Felix D. Falgui.

The Monkey and the Turtle

The Areté Editorial Team

Ang Matsing at Ang Pagong

The Areté Editorial Team

Noong 1885, nakatira si Rizal sa Paris at madalas siyang makikain sa bahay ng mga Pardo de Tavera. Doon niya nakilala ang dalagang si Paz, na nililigawan ng matalki na kaibigan at roommate niyang si Juan Luna.