Sandaang Salaysay

Alamat ng Puto-Bumbong

Lahat tayo ay dumanas na nang iba't-ibang klase ng pagsubok. Tulad rin ni Mamerta, marami sa atin ang hindi nawalan ng pag-asa at sumubok gumawa ng bago. Nawa ay makita natin ang bawat aral at oportunidad na naidudulot ng mga pagsubok, at pasasalamat sa pamilya at mga kaibigang sumusuporta at nag bibigay gabay.

Listen to these next