Alamat ng Puto-Bumbong


Description

Lahat tayo ay dumanas na nang iba't-ibang klase ng pagsubok. Tulad rin ni Mamerta, marami sa atin ang hindi nawalan ng pag-asa at sumubok gumawa ng bago. Nawa ay makita natin ang bawat aral at oportunidad na naidudulot ng mga pagsubok, at pasasalamat sa pamilya at mga kaibigang sumusuporta at nag bibigay gabay.

Pakingan ang aming munting handog, mula sa librong 12 Kuwentong Pamasko na inilathala ng Tahanan Books. Isinulat ni Rene O. Villanueva at babasahin ni Quiel Quiwa. Handog sa inyo ng Areté at ng Ateneo de Manila Basic Education para sa Sandaang Salaysay!

Maririnig ang kuwento sa Spotify, o kaya sa Areté Connect. Kung nais makakuha ng kopya ng librong ito, maaring bumili at umorder sa www.tahananbooks.ph

Pakinggan ito sa Spotify: https://open.spotify.com/show/0vGM8I5G8UpRBRh2yVdmIj?si=DCggi-CYTWa2SZ5IDhRY1A


Go Back