Sandaang Salaysay

Ang Matsing at Ang Pagong

Ang kwento natin ngayon ay Ang Matsing at Ang Pagong, sa panulat ng ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal. Itong bersyong Pilipino ay isinalin mula sa Espanyol ni Paolo Ven B. Paculan, na siya ring babasa ng kwento para sa atin.

Listen to these next