Sandaang Salaysay

Ang Pinagmulan ng Lamok

Masakit ang mga kagat ng lamok, hindi ba? Maiirita ka pa kung pinapapak ka na nila. At kung kamot ka ng kamot, magkakasugat ka pa. Alam mo rin ba na masakit ang kwento tungkol sa pinagmulan ng lamok? Parang horror pa nga!

Listen to these next