Ang Pitong Tanga


Description

Tunay nga bang mahirap tangkilin ang mga tanga? Halina't pakinggan ang kuwentong Ang Pitong Tanga at sabay-sabay nating alamin ang nakakatawa at nakakabigong kagananpan ng pitong lalaking magkakaibigan.

Hatid sa inyo ng Arete at Ateneo de Manila Basic Education katuwang ang Anvil Publishing, Inc., Ang Mahiwang Biyulin. Mula sa Ang Mga Kuwento ni Lola Basyang ni Severino Reyes, muling isinalaysay ni Christine S. Bellen at babasahin ng Arete Team.

Maririnig ang kuwento sa Spotify, o kaya sa Areté Connect, kung saan rin makikita ang mga gawaing pang-aral ukol sa kwentong ito.

Para sa gawaing pang-aral:https://arete.ateneo.edu/connect/ang-pitong-tanga

Pakinggan ito sa Spotify: https://open.spotify.com/show/0vGM8I5G8UpRBRh2yVdmIj?si=DCggi-CYTWa2SZ5IDhRY1A


Go Back