Sandaang Salaysay

Ang Unang Unggoy

Sabi-sabi, ang mga tao raw ay nagmula sa unggoy. Pero may nakapag sabi na ba kung saan nanggaling ang mga unggoy? Halina, siyasatin natin sa alamat na inyong maririnig: ang kwentong 'Ang Unang Unggoy'.

Listen to these next