Sandaang Salaysay

Asul na Araw

"Ano ang gagawin mo sa isang asul na araw? Ano ang isusuot mo sa isang pulang Miyerkoles? Ano ang nakikita mo sa isang lilang Biyernes? Sinasagot ng librong ito ang mga tanong na iyan sa isang nakaaaliw na paraan at tinutulungan ang mga batang matuto tungkol sa mga kulay at araw ng linggo.

Listen to these next