Bakit Matagal Ang Sundo Ko?


Description

Nangyari na ba ito sa inyo: tapos na ang klase, sabik ka nang umuwi, ngunit pagkita mo sa hintayan ay wala si Nanay o si Tatay? Iba't-ibang emosyong ang iyong naramdaman at akala mo'y ikaw ay nakalimutan na. Ano ang iyong mga ginawa upang mallibang habang nag hihintay? Ating pakinggan ang kuwentong ito at alalahanin ang pangyayaring marahil nangyari na sa bawat isa sa atin.

Handog sa inyo ng Areté at Ateneo Basic Education, katuwang ang Adarna House, Bakit Matagala ang Sundo ko?, kuwento ni Kristine Canon at babasahin para sa tin nina Lulu Quijano at Ven Vinluan.

Maririnig ang kuwento sa Spotify, o kaya sa Areté Connect, kung saan rin makikita ang mga gawaing pang-aral ukol sa kwentong ito.

Para sa gawaing pang-aral: https://arete.ateneo.edu/conne...

Pakinggan sa Spotify: https://open.spotify.com/episode/4wMVntQN866JtFcEgqhUHb?si=CFJp1k2qRbiAt3n6AAk8jQ


Go Back