Sandaang Salaysay

Edjop: Isang Anak ng Sigwa

Nangako si Edjop na tutulungan niya ang mahihirap na Pilipinong makamit ang mas magandang buhay. Pakinggan ang story at alamin ang mas malalim na kahulugan ng ipinaglalaban ni Edjop. Edjop: Isang anak ng Sigwa ay parte seryeng Ang Mga Kuwento ng Makabagong Bayani ng Sandaang Salaysay. Ito ay mga kuwento patungkol sa buhay ng mga dakila at mararangal na PIlipino. Handog sa inyo ng Arete at Ateneo de Manila Basic Education sa tulong ng The Bookmark, inc at Role Players, Inc.

Listen to these next