Kung Bakit Gusto ng Bagobo ang Pusa


Description

Mayaman ang mga Pilipino sa iba't-ibang mito patungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay at kung ano mang tradisyon. Sa kuwentong ito, malalaaman nating kung anong pagligtas ang ginawa ng isang pusa para sa isang lalaking Bagobo.

Hatid sa inyo ng Arete at Ateneo de Manila Basic Education, Kung Bakit Gusto ng Bagobo ang Pusa, mula sa Philippine Folk-Tales ni Clara Kern Bayliss, et al. Salin sa Filipino ni Paolo Ven Paculan at babasahin ni Airalyn Gara.

Para sa gawaing pang-aral: ttps://arete.ateneo.edu/connect/kung-bakit-gusto-ng-bagobo-ang-pusa

Pakinggan ito sa Spotify: https://open.spotify.com/show/0vGM8I5G8UpRBRh2yVdmIj


Go Back