Sandaang Salaysay

Kung Paano Yumaman si Jackyo

Mahirap man ang buhay, huwag mawawalan ng pag-asa. Panghawakan ang mga nalalamang kaalaman, at ‘wag itong ikahiya — yan ang katangian ni Jackyo. Makinig sa istorya para malaman kung paano biglang gumanda ang kapalaran ni Jackyo!

Listen to these next