Sandaang Salaysay

Lub-dub, Lub-dub

Ayon kay Mari, si Doktora Fe ay may mabuting puso at hindi na kailangan ng stethoscope para patunayan ito. Alamin at patunayan natin kung bakit nasabi ni Mari iyon tungkol kay Doktora Fe. Lub-dub, Lub-dub ay parte ng seryeng Ang Mga Kuwento ng Makabagong Bayani ng Sandaang Salaysay. Ito ay mga kuwento patungkol sa buhay ng mga dakila at mararangal na PIlipino. Handog sa inyo ng Arete at Ateneo de Manila Basic Education sa tulong ng The Bookmark, inc at Role Players, Inc.

Listen to these next