Pulo ng Digmaan: Alamat ng Pulo Apo


Description

Ang kabayanihan at kadakilaan ng isang pinuno ay tumatatak sa kanyang mga sinasakupan kahit dumaan ang maraming taon makalipas ang kanyang pagpanaw.

Halina't pakinggan at alamin ang kuwento ni Apo Dauin at ang Alamat ng Pulo apo sa kuwentong ito. Hatid sa inyo ng Arete at Ateneo de Manila Basic Education sa tulong Tahanan Books, mula sa librong Ang Babaeng Nahulog Mula sa Langit at Iba Pang Kuwenton-bayan na isinalaysay ni Maria Elena Paterno, salin sa Filipino ni Rene O. Villanueva at babasahin para sa atin ni Brian Sy.

Maririnig ang kuwento sa Spotify, o kaya sa Areté Connect, kung saan rin makikita ang mga gawaing pang-aral ukol sa kwentong ito.

Para sa gawaing pang-aral: https://arete.ateneo.edu/connect/pulo-ng-digmaan-alamat-ng-pulo-apo

Pakinggan ito sa Spotify: https://open.spotify.com/show/0vGM8I5G8UpRBRh2yVdmIj?si=tAf0Txe1TkiFd_xWukrPNA


Go Back