Sandaang Salaysay

Pulo ng Digmaan: Alamat ng Pulo Apo

Ang kabayanihan at kadakilaan ng isang pinuno ay tumatatak sa kanyang mga sinasakupan kahit dumaan ang maraming taon makalipas ang kanyang pagpanaw.

Listen to these next