Kuwentong Jataka

Ang Batang Babaeng Unggoy at ang Kuwintas na Perlas

Nagkakagulo ang palasyo dahil nawawala ang makinang na Kuwintas na Perlas ng Reyna. Para mahanap ang kuwintas, gumawa ng plano ang Punong Guwardiya upang matuklasan kung sino ang salarin. Paano kaya mahahanap ng Punong Guwardiya ang Kuwintas na Perlas?

Listen to these next