Kuwentong Jataka

Ang mga Prinsipe at ang Engkanto ng Tubig

Nagsipagalisan sa palasyo ang Prinsipe ng Tala, Prinsipe ng Buwan, at Prinsipe ng Araw, matapos ang kanilang alitan kung sino nga ba ang tunay na tagapagmana ng trono. Sa kanilang paglalakbay may nakilala silang isang Engkanto ng Tubig na sya naman dinakip ang Prinsipe ng Buwan at Prinsipe ng Araw. Pinapipili ngayon ng Engkanto kung sino sa dalawa ang ililigtas ng Prinsipe ng Tala. Sino kaya ang pipiliing iligtas ng Prinsipe ng Tala?

Listen to these next