Kuwentong Jataka

Ang Nagbabanal-banalan

May isang mayaman na taganayong gustong gumawa ng mabuti upang magkapuntos sa langit, kaya’t sya ay lumapit sa isang Banal na tao. Ngunit peke pala at nagbabanalbanalan lang ang Banal na taong ito. Ano kaya ang ginawa niya sa kayaman ng taganayon?

Listen to these next