Kuwentong Jataka

Ang Madaldal Na Pagong

Ibinahagi ng Tagapayo ng Hari sa Hari ng Benares Brahmadatta ang ukol sa Madaldal na Pagong, at ang kaikibat na panganib ng pagiging masyadong madaldal. Ano kaya ang nangyari sa Pagong na hindi matikom ang bibig?

Listen to these next