Kuwentong Jataka

Ang Puso ng Matsing

Bilang katunayan ng pagmamahal ng kanyang kabiyak, sinabi ng asawa ng Buwaya sa kanyang kabiyak na ihandog sa kanya ang puso ng Matsing. Magtatagumpay kaya si Buwaya sa paghuli kay Matsing?

Listen to these next