Kuwentong Jataka

Ang mga Lawin at ang kanilang mga Kaibigan

JatMaililigtas kaya ng mga bagong kaibigan ni Lalaking Lawin ang kanyang pamilya mula sa mga mangangaso? Tunghayan kung ano ang gagawin nila Susulbot, Leon at Pagong nang hingan sila ng tulong ni Lalaking Lawin.

Listen to these next