Kuwentong Jataka

Ang Jackal na Nagligtas sa Leon

Nang iligtas ni Jackal si Leon sa bingit ng kamatayan, sila’y naging matalik na magkaibigan. Ngunit si Leonesa ay hindi makapagkasundo kay Jackal. Ano kaya ang mangyayari sa kanilang pagkakaibigan?

Listen to these next