Kuwentong Jataka

Ang Haring Matsing

Isang gabi, sa puno ng manggang kasing laki ng buwan, may isang napakaganda at napakalaking mangga na nahulog sa ilog at inagos papalayo. Maililigtas kaya ni Haring Matsing ang espesyal na prutas na ito?

Listen to these next