Kuwentong Jataka

Ang Nagsasayaw na Paboreal

Pinili ng anak ng Haring Ginintuang Sisne ang mapagmataas at magandang Paboreal na kanyang magiging kabiyak. Bakit kaya nagalit si Haring Ginintuang Sisne?

Listen to these next