Ang Paglalakbay ni Juan

Sandaang Salaysay

Isang seryeng podcast ng mga kwentong bayan ng Pilipinas na inihahandog para sa kabataan! Hatid sa inyo ng Areté at ng Ateneo de Manila Basic Education.

Pakinggan ang kwento rito o sa Spotify.

Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang “Ang mga Paglalakbay ni Juan” mula sa Philippine Folk Tales ni Mabel Cook Cole, na isinalin ni Melvin Apo at babasahin naman ni Jesus Joseph D. Ignacio.

Pakinggan ang Kuwento

Gabay sa Pag-aaral

Hinanda ni Paolo Ven B. Paculan at Jesus Joseph D. Ignacio

Mga mungkahing tanong patungkol sa kwento:

  1. Paano nilarawan si Juan sa simula ng kwento?
  2. Paano mo mailalarawan si Juan batay sa mga pakikipagsapalaran niya sa kagubatan?
  3. Ano ang katangian ni Juan na naging dahilan kung bakit siya ilang beses naisahan ng kaibigan niyang tuso?
  4. Anong katangian ng mga sinaunang Filipino ang maihahambing sa ginawa ni Juang pakikipag-usap at pakikipagnegosasyon sa puno?
  5. Batay sa kuwento, maituturing ba si Juan na kinatawan ng mga Filipino? Mga Filipino sa kasalukuyan o sa mga sinaunang panahon?

File Download

Basahin ang Buong Teksto

Download This File


Source: Dean S. Fansler, Filipino Popular Tales. Lancaster, PA. and New York: American Folklore Society and G. E. Stechert and Co., 1921. Available from Project Gutenberg.

Mga Kasalukuyang Kwento sa Serye

English

The Monkey and the Turtle

Sun and Moon

Sagacious Marcela

The Story of our Fingers

Why Cocks have Combs on their Heads

The Snail and the DeerFilipino

Ang Pagong at ang Matsing

Ang mga Paglalakbay ni Juan

Ang Pinagmulan ng Daigdig (Si Malakas at si Maganda)

Ang Unang Unggoy

Ang Alamat ng Palay

Ang Alamat ng Pinya


Abangan ang iba pang kwento sa seryeng podcast na ito.

In times of uncertainty, we find solace in each other, and turn to places online that allow us to learn, move, and interact remotely. We are proud to present Areté Connect: an online portal where you can access our programs no matter where you are.