Sandaang Salaysay

Istatriray: Ang Bituing May Buntot

Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang “Istariray: Ang Bituing May Buntot” mula sa librong, 12 Kuwentong Pamasko na inilathala ng Tahanan Books, isinulat ni Rene O. Villanueva at babasahin ni Mirriam R. Delos Santos

Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang “Istariray: Ang Bituing May Buntot” mula sa librong, 12 Kuwentong Pamasko na inilathala ng Tahanan Books, isinulat ni Rene O. Villanueva at babasahin ni Mirriam R. Delos Santos

Pakinggan ang kwento rito o sa Spotify.


Pinagkuhanan: Rene O. Villanueva, 12 Kuwentong Pamasko. Ilaw ng Tahanan Publishing Inc.


Current Stories in the Series

English

The Monkey and The Turtle

Sun and Moon

Sagacious Marcela

The Story of Our Fingers

Why the Cow’s Skin is Loose on the Neck

The Lost Necklace

Why Cocks have Combs on their HeadFilipino

Ang Pagong at ang Matsing

Ang mga Paglalakbay ni Juan

Ang Pinagmulan ng Daigdig (Si Malakas at si Maganda)

Ang Unang Unggoy

Ang Alamat ng Palay

Ang Pinagmulan ng Lamok

Kung Paano Yumaman si Jackyo

Ang Anting-anting ni manuelito

Ang Gamugamo at Ang Liwanag


Christmas Stories


The Poor Man who Became King

The Sultan with a Heart of Stone

Buking si Santa

Istatriray: Ang Bituing may Buntot

Alamat ng Puto-Bumbong

Felice, Noel, and the Christmas Day Disaster


Abangan ang iba pang kwento sa seryeng podcast na ito!Sandaang Salaysay

Sandaang Salaysay is a podcast series featuring Filipino folktales and short stories for the younger generation, co-created by Areté and Ateneo de Manila Basic Education. This collection of audio episodes aims to cultivate cultural appreciation and literary exploration among the youth.

Read These Next

For further reading