Sandaang Salaysay

Dalawang Alamat ng Paglikha

Ang kwento natin ngayon ay ang Dalawang Alamat ng Paglikha, mula sa kuwentong Noong Pinakasimula ng mga Bilaan sa Mindanao at Ang Baha ng mga Igorot sa Luzon. Heto ang dalawa sa maraming kuwento ng pinagmulan ng mundo. Ang pinagsamang salin sa Filipino ay isinulat ni Sumita Telan mula sa Philippine Folk Tales ni Mabel Cook Cole at Fay-Cooper Cole na nailathala noong 1916 at matatagpuan sa Gutenberg.Org. Babasahin para sa atin ni Dingdong Guerrero.

Ang kwento natin ngayon ay ang Dalawang Alamat ng Paglikha, mula sa kuwentong Noong Pinakasimula ng mga Bilaan sa Mindanao at Ang Baha ng mga Igorot sa Luzon. Heto ang dalawa sa maraming kuwento ng pinagmulan ng mundo. Ang pinagsamang salin sa Filipino ay isinulat ni Sumita Telan mula sa Philippine Folk Tales ni Mabel Cook Cole at Fay-Cooper Cole na nailathala noong 1916 at matatagpuan sa Gutenberg.Org. Babasahin para sa atin ni Dingdong Guerrero.

Pakinggan ang kwento rito o sa Spotify.

Gabay sa Pag-aaral
Hinanda ni Paolo Ven B. Paculan

Mahalaga ang mga alamat dahil maaari nating makita rito ang pamumuhay at pagpapahalaga ng mga kapwa nating Pilipino noong dating panahon.

Pag-usapan muna natin ang unang alamat:

 1. Paano nilikha ang mundo? Ano o sino ang kumuha ng materyales para rito?
 2. Bakit lumikha ang mga sinaunang nilalang ng tao?
 3. Ano-ano ang ginamit nila para lumikha ng tao?
 4. Bakit ginusto in Melu na baguhin ang pagkakalagay ng ilong ng tao?
 5. Bakit siya nagmadaling baguhin ang pagkakalagay sa mga ito?
 6. Mula sa mga detalyeng ito, ano-ano ang masasabi natin tungkol sa mga produkto, pamumuhay, paniniwala, at pagpapahalaga ng ninuno ng mga Bilaan?
 7. Ano-anong elemento sa kuwentong ito ang may kahawig na elemento sa iba pang mga kuwentong alam mo?

Para naman sa ikalawang alamat:

 1. Ano ang motibasyon ng mga anak ni Lumawig para pabahain ang mundo?
 2. Ano ang ginamit nilang bitag at ano-ano ang nahuli nila?
 3. Ano ang motibasyon ni Lumawig para kausapin ang mga tao?
 4. Ano ang masasabing klima sa lugar na kinalalagyan ng mga tao?
 5. Paano nagkaroon ng apoy ang mga tao? Sino o ano ang mga kumuha nito para kay Lumawig?
 6. Mula sa mga detalyeng ito, ano-ano ang masasabi natin tungkol sa mga produkto, pamumuhay, paniniwala, at pagpapahalaga ng ninuno ng mga Igorot?
 7. Ano-anong elemento sa kuwentong ito ang may kahawig na elemento sa iba pang mga kuwentong alam mo?


Mga pinagkuhanan: Noong Pinakasimula (Bilaan ng Mindanao) at Ang Baha (Igorot ng Luzon). Ang pinagsamang salin sa Filipino ay isinulat ni Sumita Telan mula sa Philippine Folk Tales ni Mabel Cook Cole at Fay-Cooper Cole na nailathala noong 1916 at matatagpuan sa Gutenberg.Org.

Mga Kasalukuyang Kwento sa Serye

Sa Ingles

The Monkey and the Turtle

Sun and Moon

Sagacious Marcela

The Story of our Fingers

Why the Cow’s Skin is Loose on the Neck

The Lost Necklace

Why Cocks have Combs on their Head

The Light of the Fly

The Snail and The Deer

Why Dogs Wag Their Tails

Mangita and Larina

The Eagle and The Hen

Filipino

Ang Pagong at ang Matsing

Ang mga Paglalakbay ni Juan

Ang Pinagmulan ng Daigdig (Si Malakas at si Maganda)

Ang Unang Unggoy

Ang Alamat ng Palay

Ang Pinagmulan ng Lamok

Kung Paano Yumaman si Jackyo

Ang Anting-anting

Kung Bakit Gusto ng Bagobo ang Pusa

Apat na Alamat ng Ilog Pasig

Dalawang Alamat ng Paglikha

Ang Mga Kuwento ni Lola Basyang ni Severino Reyes

(Anvil Publishing)

Ang Pitong Tanga

Rosamistica

Ang Mahiwagang Biyulin

Labindalawang Masasayang Prinsesa

Si Pandakotyong

Tahanan Books

Ang Babaeng Nahulog Mula sa Langit at Iba Pang Kuwentong-bayan

Pulo ng Digmaan: Alamat ng Pulo Apo

The Termite Queen and other Classic Philippine Earth Tales

Volcano of Love and Death

Adarna House: Children’s Stories

Bakit Matagal ang Sundo ko?

Why is Mommy Late?

Asul na Araw

Blue Day

Ano’ng Gupit Natin Ngayon?

How would you like your haircut today?

Sampung Magkakaibigan

Ten Friends

Ang Pambihirang Sombrero

The Amazing Hat

Mga Kuwentong Pampasko

The Poor Man Who Became King

The Sultan with a Heart of Stone

BUking si Santa!

Istariray: Ang Bituing May Buntot!

Alamat ng Puto-Bumbong

Felice, Noel, and the Christmas Day Disaster

Abangan ang iba pang kwento sa seryeng podcast na ito.

Sandaang Salaysay

Sandaang Salaysay is a podcast series featuring Filipino folktales and short stories for the younger generation, co-created by Areté and Ateneo de Manila Basic Education. This collection of audio episodes aims to cultivate cultural appreciation and literary exploration among the youth.

Read These Next

For further reading