Sandaang Salaysay

Felice, Noel, and the Christmas Day Disaster

Today’s podcast story is called “Felice, Noel, and the Christmas Day Disaster”, published by Junior INquirer, written by Didith Tan Rodrigo, and will be read aloud by Rica Bolipata-Santos.

Today’s podcast story is called “Felice, Noel, and the Christmas Day Disaster”, published by Junior INquirer, written by Didith Tan Rodrigo, and will be read aloud by Rica Bolipata-Santos.

Listen to the story here or on Spotify.


Source: Didith Tan Rodrigo. “Felice, Noel, and the Christmas Day Disaster.” Junior Inquirer.


Current Stories in the Series

English

The Monkey and The Turtle

Sun and Moon

Sagacious Marcela

The Story of Our Fingers

Why the Cow’s Skin is Loose on the Neck

The Lost Necklace

Why Cocks have Combs on their HeadFilipino

Ang Pagong at ang Matsing

Ang mga Paglalakbay ni Juan

Ang Pinagmulan ng Daigdig (Si Malakas at si Maganda)

Ang Unang Unggoy

Ang Alamat ng Palay

Ang Pinagmulan ng Lamok

Kung Paano Yumaman si Jackyo

Ang Anting-anting ni manuelito

Ang Gamugamo at Ang Liwanag


Christmas Stories


The Sultan With A Heart of Stone

The Sultan with a Heart of Stone

Buking si Santa

Istatriray: Ang Bituing may Buntot

Alamat ng Puto-Bumbong

Felice, Noel, and the Christmas Day DisasterStay tuned for the other stories in this podcast series!Sandaang Salaysay

Sandaang Salaysay is a podcast series featuring Filipino folktales and short stories for the younger generation, co-created by Areté and Ateneo de Manila Basic Education. This collection of audio episodes aims to cultivate cultural appreciation and literary exploration among the youth.

Read These Next

For further reading