Sandaang Salaysay

Apat na Alamat ng Ilog Pasig

Ang kwento natin ngayon ay ang Apat na Alamat ng Ilog Pasig, mula sa Ikatlong Kabanata ng El Filibusterismo ni Jose Rizal na pinamagatang, Leyendas o Mga Alamat. Ang pinaikling salin sa Filipino ay isunuli ni Paolo Ven B. Paculan ay babasahin para sa atin ni John Dave C. Andrada.

Ang kwento natin ngayon ay ang Apat na Alamat ng Ilog Pasig, mula sa Ikatlong Kabanata ng El Filibusterismo ni Jose Rizal na pinamagatang, Leyendas o Mga Alamat. Ang pinaikling salin sa Filipino ay isunuli ni Paolo Ven B. Paculan ay babasahin para sa atin ni John Dave C. Andrada.

Pakinggan ang kwento rito o sa Spotify.

Gabay sa Pag-aaral
Hinanda ni John Dave C. Andrada

Mga mungkahing tanong patungkol sa kwento:

  1. Anong mga bagay ang pumapasok sa inyong isipan kapag sinabing “Mga Alamat”?

  2. Ano ang paksa ng mga alamat na pinag-uusapan ng mga nasa kubyerta?

  3. Ano ang naging papel ng mga alamat na ito hinggil sa umiiral na sistema sa kanilang bayan? Kailangan yatang may lead question or statement ito.

  4. Paano ipinakita sa kuwento ang kaugalian ng mga nasa alta de sociedad? Ano ang nais na sabihin ni Rizal tungkol sa mga tulad nila noong panahong iyon?

  5. Anong ipinahihiwatig ng kawalan ng interes ni Simoun sa pagtanaw sa magagandang tanawing makikita sa kanilang paglalayag?

  6. Ano kaya ang ipinahihiwatig ni Simoun nang sabihin niyang dapat sa Sta. Clara ilagay ang mga kababaihan?

  7. Anong kaugalian ang mababakas sa mga nasa kubyerta nang may nangahas na magtanong tungkol sa pagkamatay ng Ibarra sa lawang binabagtas nila?


Mga pinagkuhanan: El Filibusterismo. Jose Rizal. The Reign of Greed. Charles Derbyshire. Project Gutenberg.


Mga Kasalukuyang Kwento sa Serye

Sa Ingles

The Monkey and the Turtle

Sun and Moon

Sagacious Marcela

The Story of our Fingers

Why the Cow’s Skin is Loose on the Neck

The Lost Necklace

Why Cocks have Combs on their Head

The Light of the Fly

The Snail and The Deer

Why Dogs Wag Their Tails

Mangita and Larina

The Eagle and The Hen


Filipino

Ang Pagong at ang Matsing

Ang mga Paglalakbay ni Juan

Ang Pinagmulan ng Daigdig (Si Malakas at si Maganda)

Ang Unang Unggoy

Ang Alamat ng Palay

Ang Pinagmulan ng Lamok

Kung Paano Yumaman si Jackyo

Ang Anting-anting

Kung Bakit Gusto ng Bagobo ang Pusa

Apat na Alamat ng Ilog Pasig


Ang Mga Kuwento ni Lola Basyang ni Severino Reyes

(Anvil Publishing)

Ang Pitong Tanga

Rosamistica

Ang Mahiwagang Biyulin


Tahanan Books

Ang Babaeng Nahulog Mula sa Langit at Iba Pang Kuwentong-bayan

Pulo ng Digmaan: Alamat ng Pulo Apo

The Termite Queen and other Classic Philippine Earth Tales

Volcano of Love and Death


Adarna House: Children’s Stories

Bakit Matagal ang Sundo ko?

Why is Mommy Late?

Asul na Araw

Blue Day

Ano’ng Gupit Natin Ngayon?

How would you like your haircut today?

Sampung Magkakaibigan

Ten Friends

Ang Pambihirang Sombrero

The Amazing Hat


Mga Kuwentong Pampasko

The Poor Man Who Became King

The Sultan with a Heart of Stone

BUking si Santa!

Istariray: Ang Bituing May Buntot!

Alamat ng Puto-Bumbong

Felice, Noel, and the Christmas Day Disaster


Abangan ang iba pang kwento sa seryeng podcast na ito.

Sandaang Salaysay

Sandaang Salaysay is a podcast series featuring Filipino folktales and short stories for the younger generation, co-created by Areté and Ateneo de Manila Basic Education. This collection of audio episodes aims to cultivate cultural appreciation and literary exploration among the youth.

Read These Next

For further reading