Sandaang Salaysay

Ang Pinagmulan ng Daigdig

Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang “Ang Pinagmulan ng Daigdig (Si Malakas at Si Maganda)” mula sa Philippine Folk Tales ni Mabel Cook Cole, na isinalin ni Jerome Ignacio at babasahin ni Larraine F. Fernando.

Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang “Ang Pinagmulan ng Daigdig (Si Malakas at Si Maganda)” mula sa Philippine Folk Tales ni Mabel Cook Cole, na isinalin ni Jerome Ignacio at babasahin ni Larraine F. Fernando.

Pakinggan ang kwento rito o sa Spotify.

Gabay sa Pag-aaral

Hinanda ni Paolo Ven B. Paculan at Larraine F. Fernando.

  1. Nagustuhan at Nais Kuwestyunin
    1. Magbigay ng isang pangyayari sa kuwento na type ninyo – o inyong pinakanagustuhan -- sa isang pangungusap, sabihin kung bakit niyo ito napili at ilagay sa chart sa ibaba.
    2. Magbigay naman ng isang pangyayri sa kuwento na hindi niyo type o inyong nais kuwestiyunin. Sa isang pangungusap, sabihin kung bakit ninyo ito pinili at isulat uli ang sagot sa chart.

Isulat ang…

Nagustuhan

Nais kuwestiyunin

Pangyayari

Dahilan ng pagpili nito (sa isang pangugusap)

  1. Ang kuwentong ito’y halimbawa ng isang mito -- isang uri ng pagsasalysay tungkol sa mga pakikipagsapalaran ng mga nilalang may mga super powers upang ipaliwanang ang mga misteryosong pangyayari, paniniwala, o gawain.

Pinapahiwatig ng kwentong nito, isang mito kung tutuusin, kung saan tayo nagmula bilang tao at kung paanong nagkaroon sa mundo ng maraming tao na iba’t-ibang lahi.

Tanong

Sagot

a. Ano kaya ang mensahe ng kuwento para sa ating mga ninuno?

b. Angkop pa ba rin ang mensahe sa panahon ngayon? Oo man o hindi, magbigay ng isang dahilan.

c. Ano ang isang bagay sa kuwento na maaring ibahin o plaitan para maging kawili-wili sa mga kabataan?


Source: Mabel Cole Cook, Philippine Folktales. Chicago: AC McClurg & Co., 1916. Available from Project Gutenberg

Mga Kasalukuyang Kwento sa Serye

Sa Ingles

The Monkey and the Turtle

Sun and Moon

Sagacious Marcela

The Story of our Fingers

Why the Cow’s Skin is Loose on the Neck

The Lost Necklace

Why Cocks have Combs on their Head

The Light of the Fly

The Snail and The Deer

Why Dogs Wag Their Tails

Mangita and Larina

The Eagle and The Hen

Filipino

Ang Pagong at ang Matsing

Ang mga Paglalakbay ni Juan

Ang Pinagmulan ng Daigdig (Si Malakas at si Maganda)

Ang Unang Unggoy

Ang Alamat ng Palay

Ang Pinagmulan ng Lamok

Kung Paano Yumaman si Jackyo

Ang Anting-anting ni Manuelito

Ang Gamugamo at Ang Liwanag

Kung Bakit Gusto ng Bagobo ang Pusa

Ang Pinagmulan ng Daigdig (Si Malakas at si Maganda)

Ang Mga Kuwento ni Lola Basyang ni Severino Reyes

(Anvil Publishing)

Ang Pitong Tanga

Rosamistica

Ang Mahiwagang Biyulin

Tahanan Books

Ang Babaeng Nahulog Mula sa Langit at Iba Pang Kuwentong-bayan

Pulo ng Digmaan: Alamat ng Pulo Apo

The Termite Queen and other Classic Philippine Earth Tales

Volcano of Love and Death

Adarna House: Children’s Stories

Bakit Matagal ang Sundo ko?

Why is Mommy Late?

Asul na Araw

Blue Day

Ano’ng Gupit Natin Ngayon?

How would you like your haircut today?

Sampung Magkakaibigan

Ten Friends

Ang Pambihirang Sombrero

The Amazing Hat

Mga Kuwentong Pampasko

The Poor Man Who Became King

The Sultan with a Heart of Stone

BUking si Santa!

Istariray: Ang Bituing May Buntot!

Alamat ng Puto-Bumbong

Felice, Noel, and the Christmas Day Disaster

Abangan ang iba pang kwento sa seryeng podcast na ito.

Sandaang Salaysay

Sandaang Salaysay is a podcast series featuring Filipino folktales and short stories for the younger generation, co-created by Areté and Ateneo de Manila Basic Education. This collection of audio episodes aims to cultivate cultural appreciation and literary exploration among the youth.

Read These Next

For further reading