Ang Unang Unggoy

Sandaang Salaysay

Isang seryeng podcast ng mga kwentong bayan ng Pilipinas na inihahandog para sa kabataan! Hatid sa inyo ng Areté at ng Ateneo de Manila Basic Education.

Pakinggan ang kwento rito o sa Spotify.

Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang “Ang Unang Unggoy” mula sa Philippine Popular Tales ni Dean Fansler, na isinalin mula sa Ingles ni Melvin A. Apo at babasahin ni Sumita V. Telan.

PAKINGGAN ANG KUWENTO

Gabay sa Pag-aaral
Hinanda ni Paolo Ven B. Paculan at Sumita V. Telan

Mga mungkahing tanong patungkol sa kwento:

  1. Anong aspeto ng kulturang Filipino ang makikita noong pinagawa ng diyosa ang batang babae ng sarili niyang damit?
  2. Batay sa linyang, "Ay, aabutin ako ng mahabang panahon at pagpapawisan ako nang matindi sa paggawa ng damit sa ganyang paraan!", ano ang mapapansing kaugalian ng batang babae?
  3. Ano ang pangunahing gawaing binigyang-pansin sa kuwento kung saan ito ang ginawang ikinabubuhay ng mga Ilokano noon?
  4. Nararapat lang ba sa batang babae ang kaniyang kinahinatnan na tinamad lamang siyang maghabi ng damit at ginawa siyang unggoy?
  5. Bilang tagapakinig, ano ang magiging reaksyon mo kung malalaman mong hindi pala talaga marunong manahi ang batang babae kaya ayaw niyang sundin ang ipinagagawa ng dyosa?

File Download

BASAHIN ANG BUONG TEKSTO

Download This File


Source: Dean S. Fansler, Filipino Popular Tales. Lancaster, PA. and New York: American Folklore Society and G. E. Stechert and Co., 1921. Available from Project Gutenberg.

Mga Kasalukuyang Kwento sa Serye

English

The Monkey and the Turtle

Sun and Moon

Sagacious Marcela

The Story of our Fingers

Why the Cow’s Skin is Loose on the Neck

The Lost Necklace

Filipino

Ang Pagong at ang Matsing

Ang mga Paglalakbay ni Juan

Ang Pinagmulan ng Daigdig (Si Malakas at si Maganda)

Ang Unang Unggoy

Ang Alamat ng Palay

Ang Pinagmulan ng Lamok

Kung Paano Yumaman si Jackyo

Abangan ang iba pang kwento sa seryeng podcast na ito.

In times of uncertainty, we find solace in each other, and turn to places online that allow us to learn, move, and interact remotely. We are proud to present Areté Connect: an online portal where you can access our programs no matter where you are.