Sandaang Salaysay

Ang Pambihirang Sombrero

Ang kwento natin ngayon, Ang Pambihirang Sombrero. Isinulat ni Jose Miguel Tejido, inilathala ng Adarna House at babasahin para sa atin nina Maria Kathrina P. Cifra, Jane Carrie M. Bacera, at Enoch L. Saldivar

Ang kwento natin ngayon, Ang Pambihirang Sombrero. Isinulat ni Jose Miguel Tejido, inilathala ng Adarna House at babasahin para sa atin nina Maria Kathrina P. Cifra, Jane Carrie M. Bacera, at Enoch L. Saldivar

Pakinggan ang kwento rito o sa Spotify.

Gabay sa Pag-aaral
Hinanda ni Pia Cristina M. Navarrete

 1. Bago pakinggan ang kuwento:
  1. Alamin ang ang mga salitang ito:
   1. Baul - malaking kahon na gawa sa kahoy
    - nilalagyan ng mga gamit
   2. Pambihira - walang kaparehas
   3. Mga Katulong sa Komunidad: halimbawa: bumbero, pulis, doktor, tindera
  2. Pala-isipan:
   1. Ano ang pangalan ng iyong komunidad/ barangay?
   2. Sinu-sino ang mga taong nagtatrabaho sa iyong komunidad?
   3. Sinu-sino kaya ang mga makikilala ng bata sa kuwento?
   4. Bakit kaya pambihira ang kanyang sombrero?
 2. Talakayan
  1. Pag-alala ng mga detalye
   1. Tungkol saan ang kuwento? (Magbigay ng tatlong pangyayari)
   2. Ano ang nahanap ni Mia sa baul ng kanyang lola?
   3. Sinu-sino ang mga nakita ni Mia sa kanyang komunidad?
   4. Anu-ano ang kanilang mga nilagay sa sombrero ni Mia? Bakit naging pambihira ang kanyang sombrero?
  2. Bakit mayroong tayong mga katulong sa komunidad. Ano ang mangyayari kapag wala tayong mga katulong sa komunidad?
 3. Gawaing Indibidwal o Pangklase
  1. Sino ang paborito mong tauhan sa kuwento at bakit?
  2. Magpakita ng mga larawan. Sabihin sa mga mag-aaral na iparis ang mga kagamitan sa tamang katulong sa komunidad.
   1. (halimbawa: doktor – stethoscope, panadero – rolling pin/ oven; bumbero – hose)
  3. Sabihin sa mga mag-aaral na gumuhit ng kanilang sariling Pambihirang Sombrero


Pinagkuhanan: Ang Pambihirang Sombrero. Jose Miguel Tejido. Adarna House. 2003.

Mga Kasalukuyang Kwento sa Serye


English

The Monkey and the Turtle

Sun and Moon

Sagacious Marcela

The Story of our Fingers

Why the Cow’s Skin is Loose on the Neck

The Lost Necklace

The Snail and The Deer


Filipino

Ang Pagong at ang Matsing

Ang mga Paglalakbay ni Juan

Ang Pinagmulan ng Daigdig (Si Malakas at si Maganda)

Ang Unang Unggoy

Ang Alamat ng Palay

Ang Pinagmulan ng Lamok

Kung Paano Yumaman si Jackyo


Mga Kuwentong Pampasko

The Poor Man Who Became King

The Sultan with a Heart of Stone

Buking si Santa!

Istariray: Ang Bituing May Buntot!

Alamat ng Puto-Bumbong

Felice, Noel, and the Christmas Day Disaster


Ang Mga Kuwento ni Lola Basyang ni Severino Reyes

Ang Pitong Tanga

Adarna House: Children’s Stories

Bakit Matagal ang Sundo ko?

Why is Mommy Late?

Asul na Araw

Blue Day

Ano’ng Gupit Natin Ngayon?

How would you like your haircut today?

Sampung Magkakaibigan

Ten Friends

Ang Pambihirang Sombrero

The Amazing Hat


Tahanan Books

Pulo ng Digmaan: Alamat ng Pulo Apo

Abangan ang iba pang kwento sa seryeng podcast na ito!

Sandaang Salaysay

Sandaang Salaysay is a podcast series featuring Filipino folktales and short stories for the younger generation, co-created by Areté and Ateneo de Manila Basic Education. This collection of audio episodes aims to cultivate cultural appreciation and literary exploration among the youth.

Read These Next

For further reading