Sandaang Salaysay

Batid Ko Kung Nasaan Ang Aking Puso

Ang kwento natin ngayon, Batid ko Kung Nasaan Ang aking Puso, ay isa sa mga kuwentong kabilang sa seryeng, Ang Mga Kuwento ng Makabagong Bayani ng Sandaang Salaysay. Kuwento tungkol kay Fr. Richie Fernando, na inilathala ng The Bookmark, Inc., orihinal na isinulat sa Ingles ni Joaquin Domingo S. De Guzman at salin sa Filipino ni Sumita V. Telan at babasahin para sa atin ni Ronald C. Alvarez.

Ang kwento natin ngayon, Batid ko Kung Nasaan Ang aking Puso, ay isa sa mga kuwentong kabilang sa seryeng, Ang Mga Kuwento ng Makabagong Bayani ng Sandaang Salaysay. Kuwento tungkol kay Fr. Richie Fernando, na inilathala ng The Bookmark, Inc., orihinal na isinulat sa Ingles ni Joaquin Domingo S. De Guzman at salin sa Filipino ni Sumita V. Telan at babasahin para sa atin ni Ronald C. Alvarez.

Pakinggan ang kwento rito o sa Spotify.

Gabay sa Pag-aaral
Hinanda nina Ricardo G. Abad, PhD at Ronald C Alvarez.

Ang mga Bayani ay hindi iyong mga tao o personalidad na sikat, makapangyarihan, at may kayamanan. Mayroon ding mga bayani na namuhay ng simple at pangkaraniwan. Dakila o payak man, ang mga bayaning ito ay ang mga taong nagsisilbing liwanag para sa nakararami. Ang pagkakaiba lamang ng bawat bayani ay sa paraan kung paano sila nagpakadakila, nagsakripisyo para sa iba, o gumawa ng kabutihan para sa kapwa.

Masasabi natin na ang mga bayani ay nagsisilbing inspirasyon sa atin upang maging mabuti at gumawa ng mabuti sa kapwa.

  1. Ano ang ang napiling bokasyon sa buhay ni Richie?
  2. Sa murang edad, batid na ni Richie na nais niyang "gumawa ng dakilang bagay para sa Panginoon." Magbigay ng mga halimbawa kung paano niya isinakatuparan ito.
  3. Masasabi bang natagpuan ni Richie ang Panginoon sa kaniyang mga pinagsisilbihan sa komunidad? Ipaliwanag.
  4. Sa paanong aspekto maihahalintulad ang pagsasakripisyo ni Richie sa ginawang pag-aalay ni Hesukristo ng kaniyang buhay? Kung ikaw ang nasa posisyon ni Richie, handa ka rin bang gawin ito?
  5. Sino ang bayani sa iyong buhay? Para sa iyo, anong katangian ng taong ito ang masasabi mong katangian ng isang bayani?
  6. Paano nagiging bayani ang isang tao? Maaari ba itong paghandaa? O nangyayari na lang ito nang hindi inaasahan?


Pinagkuhanan: Batin Ko Kung Nasaan Ang Aking Puso. Salin sa Filipino ni Sumita V. Telan. I Know Where My Heart Is. Joaquin Domingo S. De Guzman. The Bookmark, Inc. 2013.

Mga Kasalukuyang Kwento sa Serye

Sa Ingles

The Monkey and the Turtle

Sun and Moon

Sagacious Marcela

The Story of our Fingers

Why the Cow’s Skin is Loose on the Neck

The Lost Necklace

Why Cocks have Combs on their Head

The Light of the Fly

The Snail and The Deer

Why Dogs Wag Their Tails

Mangita and Larina

The Eagle and The Hen

Filipino

Ang Pagong at ang Matsing

Ang mga Paglalakbay ni Juan

Ang Pinagmulan ng Daigdig (Si Malakas at si Maganda)

Ang Unang Unggoy

Ang Alamat ng Palay

Ang Pinagmulan ng Lamok

Kung Paano Yumaman si Jackyo

Ang Anting-anting ni Manuelito

Ang Gamugamo at Ang Liwanag

Kung Bakit Gusto ng Bagobo ang Pusa

Ang Mga Kuwento ni Lola Basyang ni Severino Reyes

(Anvil Publishing)

Ang Pitong Tanga

Rosamistica

Ang Mahiwagang Biyulin

Ang Binibining Tumalo sa Hari

Tahanan Books

Ang Babaeng Nahulog Mula sa Langit at Iba Pang Kuwentong-bayan

Pulo ng Digmaan: Alamat ng Pulo Apo

The Termite Queen and other Classic Philippine Earth Tales

Volcano of Love and Death

Ang Mga Kuwento ng Makabagong Bayani/

Modern Hero Stories

(The Bookmark, Inc.)

Edjop: Isang Anak ng Sigwa

Lub-dub, lub-dub (Fil.)

Made Perfect in Weakness

The Public’s Servant

Batid Ko Kung Nasaan Ang Aking Puso

Adarna House: Children’s Stories

Bakit Matagal ang Sundo ko?

Why is Mommy Late?

Asul na Araw

Blue Day

Ano’ng Gupit Natin Ngayon?

How would you like your haircut today?

Sampung Magkakaibigan

Ten Friends

Ang Pambihirang Sombrero

The Amazing Hat

Mga Kuwentong Pampasko

The Poor Man Who Became King

The Sultan with a Heart of Stone

BUking si Santa!

Istariray: Ang Bituing May Buntot!

Alamat ng Puto-Bumbong

Felice, Noel, and the Christmas Day Disaster

Abangan ang iba pang kwento sa seryeng podcast na ito.Sandaang Salaysay

Sandaang Salaysay is a podcast series featuring Filipino folktales and short stories for the younger generation, co-created by Areté and Ateneo de Manila Basic Education. This collection of audio episodes aims to cultivate cultural appreciation and literary exploration among the youth.

Read These Next

For further reading