Sandaang Salaysay

Kung Bakit Gusto ng Bagobo ang Pusa

Ang kwento natin ngayon, Kung Bakit Gusto ng Bagobo ang Pusa, mula sa Philippine Folk-Tales ni Clara Kern Bayliss, et al. Salin sa Filipino ni Paolo Ven Paculan at babasahin ni Airalyn Gara.

Ang kwento natin ngayon, Kung Bakit Gusto ng Bagobo ang Pusa, mula sa Philippine Folk-Tales ni Clara Kern Bayliss, et al. Salin sa Filipino ni Paolo Ven Paculan at babasahin ni Airalyn Gara.

Pakinggan ang kwento rito o sa Spotify.

Gabay sa Pag-aaral
Hinanda ni Airalyn Gara

Mga mungkahing tanong patungkol sa kwento:

  1. Sa iyong palagay, bakit kaya tinulungan ng matandang lalaki ang Leon kahit alam niyang maaari siya nitong kainin anumang oras? Kung ikaw ang matanda, gagawin mo rin ba ang ginawa niya? Ipaliwanag.
  2. Ano-anong detalye ang nagbigay ng kulay at kasiningan sa kuwento?
  3. Bakit kaya pusa ang ginamit na karakter sa huling bahagi ng kuwento para matalo ang Leon?
  4. Ang kuwentong napakinggan ay mula sa mitong Bagobo. Ano-anong detalye rito ang nagpapakita ng kultura o paniniwala ng mga Bagobo? Dapat pa bang pag-aralan ang mga mito? Bakit?
  5. Ano-anong pangyayari sa kasalukuyan ang masasalamin sa kuwento? Patunayan ang iyong sagot.


Source: alin sa Filipino ni Paolo Ven B. Paculan 2020, mula sa librong Philippine Folk-Tales ni Clara Kern Bayliss, et al. 2004

Mga Kasalukuyang Kwento sa Serye

Sa Ingles

The Monkey and the Turtle

Sun and Moon

Sagacious Marcela

The Story of our Fingers

Why the Cow’s Skin is Loose on the Neck

The Lost Necklace

Why Cocks have Combs on their Head

The Light of the Fly

The Snail and The Deer

Why Dogs Wag Their Tails

Mangita and Larina

The Eagle and The Hen

Filipino

Ang Pagong at ang Matsing

Ang mga Paglalakbay ni Juan

Ang Pinagmulan ng Daigdig (Si Malakas at si Maganda)

Ang Unang Unggoy

Ang Alamat ng Palay

Ang Pinagmulan ng Lamok

Kung Paano Yumaman si Jackyo

Ang Anting-anting ni Manuelito

Ang Gamugamo at Ang Liwanag

Kung Bakit Gusto ng Bagobo ang Pusa

Ang Mga Kuwento ni Lola Basyang ni Severino Reyes

(Anvil Publishing)

Ang Pitong Tanga

Rosamistica

Ang Mahiwagang Biyulin

Tahanan Books

Ang Babaeng Nahulog Mula sa Langit at Iba Pang Kuwentong-bayan

Pulo ng Digmaan: Alamat ng Pulo Apo

The Termite Queen and other Classic Philippine Earth Tales

Volcano of Love and Death

Adarna House: Children’s Stories

Bakit Matagal ang Sundo ko?

Why is Mommy Late?

Asul na Araw

Blue Day

Ano’ng Gupit Natin Ngayon?

How would you like your haircut today?

Sampung Magkakaibigan

Ten Friends

Ang Pambihirang Sombrero

The Amazing Hat

Mga Kuwentong Pampasko

The Poor Man Who Became King

The Sultan with a Heart of Stone

Buking si Santa!

Istariray: Ang Bituing May Buntot!

Alamat ng Puto-Bumbong

Felice, Noel, and the Christmas Day Disaster

Abangan ang iba pang kwento sa seryeng podcast na ito!

Sandaang Salaysay

Sandaang Salaysay is a podcast series featuring Filipino folktales and short stories for the younger generation, co-created by Areté and Ateneo de Manila Basic Education. This collection of audio episodes aims to cultivate cultural appreciation and literary exploration among the youth.

Read These Next

For further reading