Sandaang Salaysay

Kung Paano Yumaman si Jackyo

Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang “Kung Paano Yumamang si Jackyo” ay mula sa Philippine Folk-Tales nina Clara Kern Bayliss, Berton L. Maxfield, W. H. Millington, Fletcher Gardner, at Laura Watson Benedict, na isinalin ni Airalyn Gara at babasahin ni Jonathan B. Paculan.

Pakinggan ang kwento rito o sa Spotify.

Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang “Kung Paano Yumamang si Jackyo” ay mula sa Philippine Folk-Tales nina Clara Kern Bayliss, Berton L. Maxfield, W. H. Millington, Fletcher Gardner, at Laura Watson Benedict, na isinalin ni Airalyn Gara at babasahin ni Jonathan B. Paculan.

Gabay sa Pag-aaral
Hinanda ni Paolo Ven B. Paculan.

Mga mungkahing tanong patungkol sa kwento:

  1. Anu-ano ang patunay na hirap sa buhay si Jackyo?
  2. Paano lumikha ng pangamba ang nagkukuwento noong nasa gubat si Jackyo?
  3. Bakit bukod sa pagiging kuwentong kababalaghan, puwede rin itong tawaging kuwentong katatawanan?
  4. Pero kung iisipin naman natin nang malalim, ano ang sinasabi ng kuwento na nagdudulot ng tagumpay sa buhay?
  5. Ito rin ba ang bagay na nagdudulot ng tagumpay sa totoong buhay? Patunayan.


Pinagkuhanan: Philippine Folk-Tales nina Clara Kern Bayliss, Berton L. Maxfield, W. H. Millington, Fletcher Gardner, at Laura Watson Benedict

Mga Kasalukuyang Kwento sa Serye

English

The Monkey and the Turtle

Sun and Moon

Sagacious Marcela

The Story of our Fingers

Why the Cow’s Skin is Loose on the Neck

The Lost Necklace


Filipino

Ang Pagong at ang Matsing

Ang mga Paglalakbay ni Juan

Ang Pinagmulan ng Daigdig (Si Malakas at si Maganda)

Ang Unang Unggoy

Ang Alamat ng Palay

Ang Pinagmulan ng Lamok

Kung Paano Yumaman si Jackyo

Abangan ang iba pang kwento sa seryeng podcast na ito.

Sandaang Salaysay

Sandaang Salaysay is a podcast series featuring Filipino folktales and short stories for the younger generation, co-created by Areté and Ateneo de Manila Basic Education. This collection of audio episodes aims to cultivate cultural appreciation and literary exploration among the youth.

Read These Next

For further reading