Sandaang Salaysay

Si Lucio San Pedro at Ang Makulay Niyang Musika

Ang kwento natin ngayon ay isa sa mga kuwentong kabilang sa seryeng, Ang Mga Kuwento ng Makabagong Bayani ng Sandaang Salaysay. Kuwento tungkol sa isa sa ating Pambansang Alagad ng Sining Para sa Musika, Lucio San Pedro, na inilathala ng The Bookmark, Inc., orihinal na isinulat sa Ingles ni Miguel Louis Morales at salin sa Sumita V. Telan, at babasahin ni John Dave C. Andrada.

Ang kwento natin ngayon ay isa sa mga kuwentong kabilang sa seryeng, Ang Mga Kuwento ng Makabagong Bayani ng Sandaang Salaysay. Kuwento tungkol sa isa sa ating Pambansang Alagad ng Sining Para sa Musika, Lucio San Pedro, na inilathala ng The Bookmark, Inc., orihinal na isinulat sa Ingles ni Miguel Louis Morales at salin sa Sumita V. Telan, at babasahin ni John Dave C. Andrada.

Pakinggan ang kwento rito o sa Spotify.

Gabay sa Pag-aaral
Hinanda nina Paolo Ven B. Paculan at John Dave C. Andrada.

Ang mga Bayani ay hindi iyong mga tao o personalidad na sikat, makapangyarihan, at may kayamanan. Mayroon ding mga bayani na namuhay ng simple at pangkaraniwan. Dakila o payak man, ang mga bayaning ito ay ang mga taong nagsisilbing liwanag para sa nakararami. Ang pagkakaiba lamang ng bawat bayani ay sa paraan kung paano sila nagpakadakila, nagsakripisyo para sa iba, o gumawa ng kabutihan para sa kapwa.

Masasabi natin na ang mga bayani ay nagsisilbing inspirasyon sa atin upang maging mabuti at gumawa ng mabuti sa kapwa.

  1. Kuwento ng tatlong Pambansang Alagad ng Sining ang nagtagpo rito. Ano ang mga dakilang obra nina Levi Celerio, Botong Francisco, at Lucio San Pedro na alam mo?
  2. Ano ang naging proseso ni Lucio sa pagbuo sa dakilang awit na Sa Ugoy ng Duyan at paano mo ito magagamit bilang padron (pattern) ng paggawa ng isang dakilang likha?
  3. Bakit daw bukod-tanging musikero si Lucio at paano mo ito isasabuhay para magkaroon ka rin ng sarili mong ambag sa bayan?
  4. Pakinggan ang Sa Ugoy ng Duyan sa Spotify, o YouTube, o kung masuwerte ka, sa plaka. Naaabot ka pa ba nito hanggang ngayon? Bakit kaya?


Pinagkuhanan: Si Lucio San Pedro at Ang Makulay Niyang Musika. Salin sa Filipino ni Sumita V. Telan. Lucio San Pedro and His Colorful Music. Miguel Louis Morales. The Bookmark, Inc. 2015.

Mga Kasalukuyang Kwento sa Serye

Sa Ingles

The Monkey and the Turtle

Sun and Moon

Sagacious Marcela

The Story of our Fingers

Why the Cow’s Skin is Loose on the Neck

The Lost Necklace

Why Cocks have Combs on their Head

The Light of the Fly

The Snail and The Deer

Why Dogs Wag Their Tails

Mangita and Larina

The Eagle and The Hen

Filipino

Ang Pagong at ang Matsing

Ang mga Paglalakbay ni Juan

Ang Pinagmulan ng Daigdig (Si Malakas at si Maganda)

Ang Unang Unggoy

Ang Alamat ng Palay

Ang Pinagmulan ng Lamok

Kung Paano Yumaman si Jackyo

Ang Anting-anting ni Manuelito

Ang Gamugamo at Ang Liwanag

Kung Bakit Gusto ng Bagobo ang Pusa

Ang Mga Kuwento ni Lola Basyang ni Severino Reyes

(Anvil Publishing)

Ang Pitong Tanga

Rosamistica

Ang Mahiwagang Biyulin

Ang Binibining Tumalo sa Hari

Tahanan Books

Ang Babaeng Nahulog Mula sa Langit at Iba Pang Kuwentong-bayan

Pulo ng Digmaan: Alamat ng Pulo Apo

The Termite Queen and other Classic Philippine Earth Tales

Volcano of Love and Death

Ang Mga Kuwento ng Makabagong Bayani/

Modern Hero Stories

(The Bookmark, Inc.)

Edjop: Isang Anak ng Sigwa

Lub-dub, lub-dub (Fil.)

Made Perfect in Weakness

The Public’s Servant

Si Lucio San Pedro At Ang Makulay Niyang Musika

Adarna House: Children’s Stories

Bakit Matagal ang Sundo ko?

Why is Mommy Late?

Asul na Araw

Blue Day

Ano’ng Gupit Natin Ngayon?

How would you like your haircut today?

Sampung Magkakaibigan

Ten Friends

Ang Pambihirang Sombrero

The Amazing Hat

Mga Kuwentong Pampasko

The Poor Man Who Became King

The Sultan with a Heart of Stone

BUking si Santa!

Istariray: Ang Bituing May Buntot!

Alamat ng Puto-Bumbong

Felice, Noel, and the Christmas Day Disaster

Abangan ang iba pang kwento sa seryeng podcast na ito.

Sandaang Salaysay

Sandaang Salaysay is a podcast series featuring Filipino folktales and short stories for the younger generation, co-created by Areté and Ateneo de Manila Basic Education. This collection of audio episodes aims to cultivate cultural appreciation and literary exploration among the youth.

Read These Next

For further reading