Kuwentong Jataka

Ang mga Nakakita sa Punòng Judas

Anong uri ng puno ang puno ng Judas? Samahan ang apat na anak ng Hari ng Benaras, Brahmadatta, at ang kanilang ayudante sa paglalakbay tungo sa Punong Judas upang sagutin ang tanong na ito.

Listen to these next