Ang Alamat ng Palay

SANDAANG SALAYSAY

Isang seryeng podcast ng mga kwentong bayan ng Pilipinas na inihahandog para sa kabataan! Hatid sa inyo ng Areté at ng Ateneo de Manila Basic Education.

Pakinggan ang kwento rito o sa Spotify.

Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang “Ang Alamat ng Palay” nilathala sa Baguio Midland Courier ng ika-1 ng Enero 1950. Ito’y isinalin mula sa Ingles ni Paolo Ven B. Paculan at babasahin ni John Benvir Serag.

PAKINGGAN ANG KUWENTO

Gabay sa Pag-aaral

Hinanda ni John Benvir Serag

Mga mungkahing tanong patungkol sa kwento:

  1. Ilarawan ang buhay ng mga tao noong unang panahon.
  2. Sino si Dackbongan at ano ang palagay niya sa mga tao noon unang panahon?
  3. Paano nadiskubre ni Dackbongan ang kanin?
  4. Ayon kay Kabunian ano ang mga kailangang gawin para magkaroon ng masaganang ani at ibig nitong sabihin? Ano ang masasabi o mahihinuha mo mula sa nabanggit na proseso?
  5. Nagawa ba ni Dackbongan ang utos ni Kabunian? Ano ang nangyari paglipas ng panahon?
  6. Paano tumugon si Dackbongan sa problemang ikinaharap niya? Ano ang kinalabasan nito?
  7. Ano ang naging epekto ng pangyayaring ito sa buhay ng mga tao?
  8. Balik tayo sa kasalukuyang panahon. May mga bagay ba na maihahalintulad din natin sa pangyayari sa Alamat ng Palay? Ano ang sinasabi nito tungkol sa kultura o kamalayan natin bilang Pilipino? Ito ba’y kanais-nais na aspeto ng ating kultura o kamalyan o isang bagay na dapat nating palitan? Bakit?

File Download

BASAHIN ANG BUONG TEKSTO

Download This File


Source: Baguio Midland Courier ng ika-1 ng Enero 1950

Mga Kasalukuyang Kwento sa Serye

English

The Monkey and the Turtle

Sun and Moon

Sagacious Marcela

The Story of our Fingers

Why the Cow’s Skin is Loose on the Neck

The Lost NecklaceFilipino

Ang Pagong at ang Matsing

Ang mga Paglalakbay ni Juan

Ang Pinagmulan ng Daigdig (Si Malakas at si Maganda)

Ang Unang Unggoy

Ang Alamat ng Palay

Ang Pinagmulan ng Lamok

Kung Paano Yumaman si Jackyo

Abangan ang iba pang kwento sa seryeng podcast na ito.

In times of uncertainty, we find solace in each other, and turn to places online that allow us to learn, move, and interact remotely. We are proud to present Areté Connect: an online portal where you can access our programs no matter where you are.