Sandaang Salaysay

Ang Pitong Tanga

Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang “Ang Pitong Tanga” mula sa mga Kuwento ni Lola Basyang na isinulat ni Severino Reyes, muling isinalaysay ni Christine S. Bellen at babasahin ni nina Adrianne Ungriano, Ivy Baggao, D Cortezano, RJ Adarlo, Nilo Beriarmente, John Robert Yam, Duane Ligot, Justine Santos at Jethro Nibaten.

Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang “Ang Pitong Tanga” mula sa mga Kuwento ni Lola Basyang na isinulat ni Severino Reyes, muling isinalaysay ni Christine S. Bellen at babasahin ni nina Adrianne Ungriano, Ivy Baggao, D Cortezano, RJ Adarlo, Nilo Beriarmente, John Robert Yam, Duane Ligot, Justine Santos at Jethro Nibaten.

Pakinggan ang kwento rito o sa Spotify.

Gabay sa Pag-aaral
Hinanda ng Anvil Publishing

Mga mungkahing tanong patungkol sa kwento:

  1. Anu-ano ang mga pangyayring magpapatunay na tanga ang pitong binata?
  2. Ano ang layunin ni Tandang Nano kaya niya kinupkop ang pitong tanga?
  3. Bakit mahilig gumamit ng palayaw ang kulturang Pilipino?
  4. Kuwentong-bayang ang twag sa ganitong uri ng kuwento. Ipaliwanag kung ano ang kwentong-bayan.
  5. Ipaliwanang ang sinabi ni Tangang Nano na “Talagang mahirap tangkilikin ang mga tanga.”


Pinagkuhanan: Ang Mga Kuwento ni Lola Basyang ni Severino Reyes. Ang Pitong Tanga. Muling isinalaysay ni Christine S. Bellen. 2007. Anvil Publishing

Mga Kasalukuyang Kwento sa Serye

English

The Monkey and the Turtle

Sun and Moon

Sagacious Marcela

The Story of our Fingers

Why the Cow’s Skin is Loose on the Neck

The Lost NecklaceFilipino

Ang Pagong at ang Matsing

Ang mga Paglalakbay ni Juan

Ang Pinagmulan ng Daigdig (Si Malakas at si Maganda)

Ang Unang Unggoy

Ang Alamat ng Palay

Ang Pinagmulan ng Lamok

Kung Paano Yumaman si Jackyo

Ang Mga Kuwento ni Lola Basyang ni Severino Reyes

Ang Pitong Tanga

Ang Binibining Tumalo sa Mahal na Hari

The Maiden who Defeated the King

Abangan ang iba pang kwento sa seryeng podcast na ito.

Sandaang Salaysay

Sandaang Salaysay is a podcast series featuring Filipino folktales and short stories for the younger generation, co-created by Areté and Ateneo de Manila Basic Education. This collection of audio episodes aims to cultivate cultural appreciation and literary exploration among the youth.

Read These Next

For further reading