Sandaang Salaysay

Asul Na Araw

Ang kwento natin ngayon, Asul na Araw. Orihinal na kuwento sa Ingles ni Pipa Escalante at salin sa Filipino Dencel Aquino, inilathala ng Adarna House at babasahin para sa atin nina Maria Hazel S. Lumauan at Ivy Baggao.

Ang kwento natin ngayon, Asul na Araw. Orihinal na kuwento sa Ingles ni Pipa Escalante at salin sa Filipino Dencel Aquino, inilathala ng Adarna House at babasahin para sa atin nina Maria Hazel S. Lumauan at Ivy Baggao.

Pakinggan ang kwento rito o sa Spotify.

Gabay sa Pag-aaral
Hinanda ni Pia Cristina M. Navarrete

 1. Bago pakinggan ang kuwento:
  1. Pag-isipan (tanungin ang mga mag-aaral)
   1. Ano ang inyong paboritong kulay?
    - Maaaring gumawa ng tsart
   2. Ano kaya ang paboritong kulay ng bata sa kuwento?
 2. Talakayan
  1. Pag-alala ng mga detalye
   1. Anu-ano ang mga kulay na nakita ninyo sa kuwento?
   2. Anu-ano ang mga ginawa ng bata sa kuwento?
   3. Ano ang naramdaman ng batang babae?
   4. Mayroon ba siyang paboritong kulay?
 3. Gawaing Indibidwal o Pangklase
  1. Character Profile ng Batang Babae
  2. Makulay ang Aking Paligid!
   - Ipaguhit sa mga bata ang iba’t-ibang bagay na kulay asul, dilaw, pula, kahel, berde, lila at rosas (maaaring magdagdag pa ng iba pang mga kulay)
  3. Ang Aking ____ na Araw.
   - Balikan ang mga paboritong kulay ng mga bata. Sabihin sa kanila na maghanap ng mga bagay sa kanilang bahay na may kaparehas na kulay. Maaari nilang iguhit o kunan ng larawan.


Pinagkuhanan: Asul na Araw. Pipa Escalante at Dencel Aquino. Adarna House. 2003

Mga Kasalukuyang Kwento sa Serye


English

The Monkey and the Turtle

Sun and Moon

Sagacious Marcela

The Story of our Fingers

Why the Cow’s Skin is Loose on the Neck

The Lost Necklace

The Snail and The Deer


Filipino

Ang Pagong at ang Matsing

Ang mga Paglalakbay ni Juan

Ang Pinagmulan ng Daigdig (Si Malakas at si Maganda)

Ang Unang Unggoy

Ang Alamat ng Palay

Ang Pinagmulan ng Lamok

Kung Paano Yumaman si Jackyo


Mga Kuwentong Pampasko

The Poor Man Who Became King

The Sultan with a Heart of Stone

Buking si Santa!

Istariray: Ang Bituing May Buntot!

Alamat ng Puto-Bumbong

Felice, Noel, and the Christmas Day Disaster


Ang Mga Kuwento ni Lola Basyang ni Severino Reyes

Ang Pitong Tanga


Adarna House: Children’s Stories

Bakit Matagal ang Sundo ko?

Why is Mommy Late?

Asul na Araw

Blue Day

Ano’ng Gupit Natin Ngayon?

How would you like your haircut today?

Sampung Magkakaibigan

Ten Friends

Ang Pambihirang Sombrero

The Amazing Hat


Tahanan Books

Pulo ng Digmaan: Alamat ng Pulo Apo


Abangan ang iba pang kwento sa seryeng podcast na ito!

Sandaang Salaysay

Sandaang Salaysay is a podcast series featuring Filipino folktales and short stories for the younger generation, co-created by Areté and Ateneo de Manila Basic Education. This collection of audio episodes aims to cultivate cultural appreciation and literary exploration among the youth.

Read These Next

For further reading