Sandaang Salaysay

Pulo ng Digmaan: Alamat ng Pulo Apo

Ang kwento natin ngayon PULO NG DIGMAAN: ALAMAT NG PULO APO mula sa librong Ang Babaeng Nahulog Mula sa Langit at Iba Pang Kuwenton-bayan na isinalaysay ni Maria Elena Paterno, salin sa Filipino ni Rene O. Villanueva at babasahin para sa atin ni Brian Sy.

Ang kwento natin ngayon PULO NG DIGMAAN: ALAMAT NG PULO APO mula sa librong Ang Babaeng Nahulog Mula sa Langit at Iba Pang Kuwenton-bayan na isinalaysay ni Maria Elena Paterno, salin sa Filipino ni Rene O. Villanueva at babasahin para sa atin ni Brian Sy.

Pakinggan ang kwento rito o sa Spotify.

Gabay sa Pag-aaral
Hinanda nina Ivy Baggao at Ricky Abad.

Mga mungkahing tanong patungkol sa kwento:

  1. Anu-ano ang mga katangian ni Apo Dauin na nag patunay na siya ay isang dakilang pinuno? Ipaliwanang ang Kanyang kabayanihan.
  2. Ano ang layunin ni Apo Dauin kung bakit niya sinundan ang mga pirata sa karagatan?
  3. Isang katangiang Pilipino ang pagtrato sa mga kasamahan sa komunidad bilang parte ng pamilya. Mag bigay ng mga pangyayari sa kuwento na mag papatunay dito.
  4. Sa iyong palagay o opinyon, ipaliwanag kung tunay bang nananatili ang presensya at impluwensya ng isang pinuno sa kanyang mga sinasakupan?
  5. Ano-ano ang mabuti at hindi mabuting silbi ng mga bato-batong harang na naka palibot sa islang nabanggit sa kuwento?

Pinagkuhanan: Pulo ng Digmaan: Alamat ng Pulo Apo. Ang Babaeng Nahulog Mula sa Langit at Iba Pang Kuwenton-bayan. Ilaw ng Tahanan Publishing, Inc.


Mga Kasalukuyang Kwento sa Serye

English

The Monkey and the Turtle

Sun and Moon

Sagacious Marcela

The Story of our Fingers

Why the Cow’s Skin is Loose on the Neck

The Lost Necklace


Filipino

Ang Pagong at ang Matsing

Ang mga Paglalakbay ni Juan

Ang Pinagmulan ng Daigdig (Si Malakas at si Maganda)

Ang Unang Unggoy

Ang Alamat ng Palay

Ang Pinagmulan ng Lamok

Kung Paano Yumaman si Jackyo

Ang Mga Kuwento ni Lola Basyang ni Severino Reyes

Ang Pitong Tanga

Mga Kuwentong Pampasko

The Poor Man Who Became King

The Sultan with a Heart of Stone

Buking si Santa!

Istariray: Ang Bituing May Buntot!

Alamat ng Puto-Bumbong

Felice, Noel, and the Christmas Day Disaster


Abangan ang iba pang kwento sa seryeng podcast na ito.

Sandaang Salaysay

Sandaang Salaysay is a podcast series featuring Filipino folktales and short stories for the younger generation, co-created by Areté and Ateneo de Manila Basic Education. This collection of audio episodes aims to cultivate cultural appreciation and literary exploration among the youth.

Read These Next

For further reading