Ang Anting-anting ni Manuelito

SANDAANG SALAYSAY

Isang seryeng podcast ng ating mga kwentong bayan na inihahandog para sa atin ng Areté at ng Ateneo de Manila Basic Education.

Pakinggan ang kwento rito o sa Spotify.

Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang “Ang Anting-anting ni Manuelito” mula sa “The Anting-Anting of Manuelito” na lumabas sa Philippine Folklore Stories ni John Maurice Miller , na isinalin sa Filipino ni Paolo Ven B. Paculan at binasa ni John Carlo A. Bunsay.

PAKINGGAN ANG KUWENTO

Gabay sa Pag-aaral
Hinanda ni John Carlo A. Bunsay.

Mga mungkahing tanong patungkol sa kwento:

  1. Batay sa kuwento, ano ang paniniwala ng mga Pilipino tungkol sa anting-anting?
  2. Batay sa unang talata, ano ang kabaliktaran ng tradisyunal na paniniwalang ito?
  3. Ano ang mga patunay na bukod sa takot ay nakadarama rin ang mga tao ng paghanga kay Manuelito? Bakit kaya?
  4. Sa huli, anong lahi ang nakatalo kina Manuelito?
  5. Ano ang ginamit ng mga Macabebe laban sa anting-anting? Sang-ayon ba ang sandatang ito sa paniniwalang tradisyunal o sa paniniwalang Katoliko?
  6. Ang pangalang Manuelito ay nangangahulugang “munting Tagapagligtas”. Angkop ba ang pangalang ito sa nangyari kay Manuelito at sa kaniyang anting-anting? Bakit o bakit hindi?

Mga gawain:

  1. Maghanap ng isang kakaibang bagay sa iyong bahay o sa iyong paligid, Isang batong kakaiba ang hugis, isang piraso ng lumang kahoy, isang kabibe, isang tansan, isang lumang barya, o kung anumang mapusuan mo.
  2. Ukitan o sulatan ito ng mga simbulo, larawan, at salitang magpapaalala sa iyo ng iyong kagalingan. Hal. pangalan ng isang lugar kung saan ka nanalo ng kompetisyon, isang berso mula sa Banal na Kasulatan, pangalan ng taong naniniwala sa iyo o idolo mo, o isang motto o kasabihan, o isang nasagot na panalangin.
  3. Ibahagi sa klase kung ano-ano ang kapangyarihan ng iyong anting-anting at paano ito ginagamit.
  4. Isuot ito bilang isang kuwintas, pulseras, anklet, o kahit ibulsa lamang sa mga panahong kailangan mo ng lakas at tapang.

File Download

Basahin ang buong teksto

Download This File


Pinagkuhanan: Philippine Folklore Stories ni John Maurice Miller (1904). Makukuha sa Project Gutenberg.

Mga Kasalukuyang Kwento sa Serye

English

The Monkey and the Turtle

Sun and Moon

Sagacious Marcela

The Story of our Fingers

Why the Cow’s Skin is Loose on the Neck

The Lost Necklace

The Light of The Fly

The Snail and The DeerFilipino

Ang Pagong at ang Matsing

Ang mga Paglalakbay ni Juan

Ang Pinagmulan ng Daigdig (Si Malakas at si Maganda)

Ang Unang Unggoy

Ang Alamat ng Palay

Ang Pinagmulan ng Lamok

Kung Paano Yumaman si Jackyo

Ang Gamugamo at Ang Liwanag

Ang Anting-anting ni Manuelito

Abangan ang iba pang kwento sa seryeng podcast na ito.

In times of uncertainty, we find solace in each other, and turn to places online that allow us to learn, move, and interact remotely. We are proud to present Areté Connect: an online portal where you can access our programs no matter where you are.