Sandaang Salaysay

Ang Gamugamo at Ang Liwanag

Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang “Ang Gamugamo at Ang Liwanag”sipi mula sa Mi Primer Recuerdo: Fragmento de mis Memorias ni Jose Rizal. Isinalin sa Ingles ni Encarnacion Alzona para sa Jose Rizal National Historical Commission at isinalin naman sa Filipino ni Paolo Ven B. Paculan, at binasa ni Ronan B. Capinding.

Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang “Ang Gamugamo at Ang Liwanag”sipi mula sa Mi Primer Recuerdo: Fragmento de mis Memorias ni Jose Rizal. Isinalin sa Ingles ni Encarnacion Alzona para sa Jose Rizal National Historical Commission at isinalin naman sa Filipino ni Paolo Ven B. Paculan, at binasa ni Ronan B. Capinding.

Pakinggan ang kwento rito o sa Spotify.

Gabay sa Pag-aaral
Hinanda ni Paolo Ven B. Paculan.

Mga mungkahing tanong patungkol sa kwento:

  1. Anu-anong detalye sa pagkukuwento ni Rizal ang nagdagdag ng kulay at realidad sa kuwento ng kaniyang kabataan?
  2. Ano ang mga tinutukoy na gamugamo at liwanag sa salaysay ni Rizal?
  3. Bakit kaya isa ito sa mga kilalang kuwento tungkol kay Rizal? Ano ang ipinakikita nito tungkol sa kaniya?
  4. Sa sarili mong buhay o sa mga napapansin mo sa lipunan/mundo, ano ang maaaring ihambing sa liwanag na tinutukoy ni Rizal sa dulo ng salaysay?
  5. Batay sa kuwento at sa sarili mong karanasan, ano ang lugar ng mga kuwento sa paghubog sa isip, damdamin, at paninindigan ng mga tao?


Pinagkuhanan: Mi Primer Recuerdo: Fragmento de mis Memorias ni Jose Rizal. Isinalin sa Ingles ni Encarnacion Alzona para sa Jose Rizal National Historical Commission at isinalin naman sa Filipino ni Paolo Ven B. Paculan.

Mga Kasalukuyang Kwento sa Serye

English

The Monkey and the Turtle

Sun and Moon

Sagacious Marcela

The Story of our Fingers

Why the Cow’s Skin is Loose on the Neck

The Lost Necklace

The Light of The Fly

The Snail and The Deer

Filipino

Ang Pagong at ang Matsing

Ang mga Paglalakbay ni Juan

Ang Pinagmulan ng Daigdig (Si Malakas at si Maganda)

Ang Unang Unggoy

Ang Alamat ng Palay

Ang Pinagmulan ng Lamok

Kung Paano Yumaman si Jackyo

Ang Gamugamo at Ang Liwanag

Ang Anting-anting ni Manuelito

Abangan ang iba pang kwento sa seryeng podcast na ito.

Sandaang Salaysay

Sandaang Salaysay is a podcast series featuring Filipino folktales and short stories for the younger generation, co-created by Areté and Ateneo de Manila Basic Education. This collection of audio episodes aims to cultivate cultural appreciation and literary exploration among the youth.

Read These Next

For further reading