Sandaang Salaysay

Bakit Matagal Ang Sundo Ko?

Ang kwento natin ngayon Bakit Matagal Ang Sundo Ko? na isinulat ni Kristine Canon at babasahin para sa atin nina Ven Vinluan at Lulu Quijano.

Ang kwento natin ngayon Bakit Matagal Ang Sundo Ko? na isinulat ni Kristine Canon at babasahin para sa atin nina Ven Vinluan at Lulu Quijano.

Pakinggan ang kwento rito o sa Spotify.

Gabay sa Pag-aaral
Hinanda ni Pia Cristina M. Navarrete

 1. Bago pakinggan ang kuwento:
  1. Pag-isipan (tanungin ang mga mag-aaral)
   1. Naranasan mo na bang maghintay nang matagal? Ano ang naramdaman mo? Ano ang ginawa mo?
   2. Bakit kaya matagal ang sundo ng bata sa kuwento? Ano kaya ang mararamdaman niya habang siya ay naghihintay
 2. Talakayan
  1. Pag-alala ng mga detalye
   1. Tungkol saan ang kuwento? (Magbigay ng tatlong pangyayari)
   2. Ano ang naramdaman ng bata noong wala pa ang kanyang nanay? Anu-ano ang mga ginawa niya?
   3. Ano ang naramdaman ng bata noong dumating si Nanay?
   4. Bakit nga ba matagal ang sundo ng bata?
 3. Gawaing Pangklase
  1. Character Profile ng Batang Babae/ Character Profile ng Nanay
   1. Batang Babae
    1. Pangalan: ______________________________
    2. Edad: __________________________________
    3. Ano ang gusto ninyong sabihin sa batang babae?_______________________________________
   2. Nanay
    1. Pangalan: __________________________
    2. Edad: _____________________________
    3. Ano ang inyong mensahe sa nanay ng batang babae?_______________________________________
    4. Iguhit ang itsura ang Nanay sa Kuwento.
  2. Tsart ng Damdamin
   1. Ipaguhit sa mga bata ang naramdaman ng batang babae sa simula at sa dulo ng kuwento.
  3. Ano kaya?
   1. Ipaguhit sa mga bata kung ano ang gagawin nila kapag matagal si Nanay. Sabihin din sa kanila na kumpletuhin ang pangungusap “Ako ay_____.”


Mga Kasalukuyang Kwento sa Serye

English

The Monkey and the Turtle

Sun and Moon

Sagacious Marcela

The Story of our Fingers

Why the Cow’s Skin is Loose on the Neck

The Lost Necklace

The Snail and The Deer


Mga Kuwentong Pampasko

The Poor Man Who Became King

The Sultan with a Heart of Stone

Buking si Santa!

Istariray: Ang Bituing May Buntot!

Alamat ng Puto-Bumbong

Felice, Noel, and the Christmas Day Disaster


Filipino

Ang Pagong at ang Matsing

Ang mga Paglalakbay ni Juan

Ang Pinagmulan ng Daigdig (Si Malakas at si Maganda)

Ang Unang Unggoy

Ang Alamat ng Palay

Ang Pinagmulan ng Lamok

Kung Paano Yumaman si Jackyo


Ang Mga Kuwento ni Lola Basyang ni Severino Reyes

Ang Pitong Tanga


Adarna House: Children’s Stories

Bakit Matagal ang Sundo ko?

Why is Mommy Late?

Asul na Araw

Blue Day

Ano’ng Gupit Natin Ngayon?

How would you like your haircut today?

Sampung Magkakaibigan

Ten Friends

Ang Pambihirang Sombrero

The Amazing Hat


Tahanan Books

Pulo ng Digmaan: Alamat ng Pulo Apo


Abangan ang iba pang kwento sa seryeng podcast na ito.

Sandaang Salaysay

Sandaang Salaysay is a podcast series featuring Filipino folktales and short stories for the younger generation, co-created by Areté and Ateneo de Manila Basic Education. This collection of audio episodes aims to cultivate cultural appreciation and literary exploration among the youth.

Read These Next

For further reading