Sandaang Salaysay

Sampung Magkakaibigan

Ang kwento natin ngayon, Sampung Magkakaibigan. Isinulat ni Kristine Canon, inilathala ng Adarna House at babasahin para sa atin nina Reimar Panti at Mafe Trinidad

Ang kwento natin ngayon, Sampung Magkakaibigan. Isinulat ni Kristine Canon, inilathala ng Adarna House at babasahin para sa atin nina Reimar Panti at Mafe Trinidad

Pakinggan ang kwento rito o sa Spotify.

Gabay sa Pag-aaral

Hinanda ni Pia Cristina M. Navarrete

 1. Bago pakinggan ang kuwento:
  1. Pag-isipan (tanungin ang mga mag-aaral)
   1. Sinu-sino ang iyong mga kaibigan?
   2. Bakit mo sila kaibigan? Anu-ano ang mga ginagawa ninyo?
   3. Ano kaya ang mangyayari sa sampung magkakaibigan sa kuwento?
 2. Talakayan
  1. Pag-alala ng mga detalye
   1. Saan nangyari ang kuwento?
   2. Ano ang pangalan ng mga bata sa kuwento? Ano ang masasabi mo tungkol sa bawat isa?
   3. Bakit nawalan ng kaibigan si Karlo? Ano ang naramdaman niya?
   4. Ano ang ginawa niya para magkabati sila ulit ng kanyang mga kaklase?
  2. Repleksyon o mga pagninilay:
   1. Bakit mahalaga magkaroon ng kaibigan?
   2. Palagi bang magkakasundo ang mga magkakaibigan?
   3. Ano ang maari mong gawin kapag nag-away kayo ng iyong kaibigan?
 3. Gawaing Indibidwal o Pangklase (makikita sa worksheet)
  1. Character Profile ng Sampung Magkakaibigan
  2. Si Karlo, noon at ngayon.
  3. Sampung Payo kay Karlo
  4. Wanted: Mabuting kaibigan


Pinagkuhanan: Sampung Magkakaibigan. Kristine Canon. Adarna House. 2008


Mga Kasalukuyang Kwento sa Serye

English

The Monkey and the Turtle

Sun and Moon

Sagacious Marcela

The Story of our Fingers

Why the Cow’s Skin is Loose on the Neck

The Lost Necklace

The Snail and The Deer


Filipino

Ang Pagong at ang Matsing

Ang mga Paglalakbay ni Juan

Ang Pinagmulan ng Daigdig (Si Malakas at si Maganda)

Ang Unang Unggoy

Ang Alamat ng Palay

Ang Pinagmulan ng Lamok

Kung Paano Yumaman si Jackyo


Ang Mga Kuwento ni Lola Basyang ni Severino Reyes

Ang Pitong Tanga


Tahanan Books

Pulo ng Digmaan: Alamat ng Pulo Apo


Adarna House: Children’s Stories

Bakit Matagal ang Sundo ko?

Why is Mommy Late?

Asul na Araw

Blue Day

Ano’ng Gupit Natin Ngayon?

How would you like your haircut today?

Sampung Magkakaibigan

Ten Friends

Ang Pambihirang Sombrero

The Amazing Hat


Mga Kuwentong Pampasko

The Poor Man Who Became King

The Sultan with a Heart of Stone

Buking si Santa!

Istariray: Ang Bituing May Buntot!

Alamat ng Puto-Bumbong

Felice, Noel, and the Christmas Day Disaster

Abangan ang iba pang kwento sa seryeng podcast na ito!

Sandaang Salaysay

Sandaang Salaysay is a podcast series featuring Filipino folktales and short stories for the younger generation, co-created by Areté and Ateneo de Manila Basic Education. This collection of audio episodes aims to cultivate cultural appreciation and literary exploration among the youth.

Read These Next

For further reading